Mixning av produkter på 1/2, 1/3 och 1/4 pall

2021-01-13

Vi ser ett stort och ökande intresse från framförallt livsmedelsindustrin av att mixa flera olika produkttyper på mindre pall varianter. Behovet av denna teknik  ökar stadigt. Evomatic har flera intressanta referensprojekt just för mixning till pall alternativt mixning direkt i kartong. Detta skapar stora möjligheter för leverantören att ha ett omfattande sortiment på en mycket begränsad yta. Utrustningarna byggs helt kundstyrda med en stor flexibilitet och fokus på receptstyrd hantering. Har ni liknande behov kontakta då Jonas Persson på jonas.persson@evomatic.se.